SEJARAH TINGKATAN 5 BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

LATAR BELAKANG

F1 Pembangunan ekonomi di negara ini dilaksanakan melalui Rancangan Pembangunan Lima Tahun.
F2 Rancangan tersebut dilaksanakan sebelum negara mencapai kemerdekaan.
F3 Kerajaan Parti Perikatan berperanan penting dalam pelaksanaan pembangunan negara.
F4 Pembangunan ekonomi negara dilaksanakan melalui beberapa dasar pembangunan dan penubuhan agensi-agensi kerajaan.
(a) Dasar Ekonomi Baru (DEB) SPM ‘05
(b) Dasar Pembangunan Nasional (DPN)

PERKEMBANGAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

TAHAP PERTAMA
RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956 – 1960)

F1 Dilaksanakan sebelum negara mencapai kemerdekaan.
F2 Rancangan ini memberikan keutamaan kepada pembangunan penduduk luar bandar.
F3 Tujuannya:
(a) mengurangkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dan penduduk bandar
(b) mengurangkan kadar kemiskinan
(c) mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan negara
(d) mengurangkan pergantungan kepada getah dan bijih timah
F4 Rancangan ini merupakan rancangan pembangunan bersepadu yang melibatkan sektor ekonomi, sosial dan awam.
F5 Pembangunan sektor ekonomi melibatkan:
(a) pembukaan kawasan tanah baru
(b) penanaman semula getah dan pembukaan ladang getah
(c) memperluas kawasan perlombongan bijih timah
F6 Pembangunan sektor sosial pula melibatkan usaha mempelbagaikan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan telekomunikasi.
F7 Pembangunan sektor awam melibatkan pembinaan kemudahan awam seperti kem tentera, mahkamah, balai polis dan sebagainya.
F8 Kerajaan telah menubuhkan beberapa agensi untuk melaksanakan program pembangunan tersebut. Antaranya:
(a) Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)
(b) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
(c) Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar
F9 Matlamat penubuhan RIDA:
(a) menawarkan pinjaman kepada pengusaha pertanian, membantu memasarkan hasil pertanian
(b) menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam bidang perniagaan
(c) memajukan penduduk luar bandar melalui pembangunan ekonomi, sosial dan awam
F10 FELDA pula merupakan sebuah badan berkanun.
(a) meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar
(b) meningkatkan hasil pertanian negara
F11 FELDA melaksanakan projek pembukaan tanah baru dan menumpukan usaha kepada penanaman getah dan kelapa sawit secara besaran.
F12 Dato’ Abdul Razak bin Dato’ Hussein (Timbalan Perdana Menteri) menerajui Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar pada tahun 1959.
F13 Kementerian tersebut berperanan menyelaras dan menjayakan program pembangunan membabitkan kawasan luar bandar.
F14 RIDA dan FELDA diletakkan di bawah bidang kuasa kementerian tersebut.
F15 Pencapaian Rancangan Malaya Pertama kurang membanggakan kerana:
(a) ancaman komunis
(b) peruntukan negara digunakan untuk kegunaan Darurat
(c) kemerosotan harga komoditi getah dan bijih timah

RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961 – 1965)

F1 Meneruskan matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar.
F2 Tujuan Rancangan Malaya Kedua:
(a) mengurangkan jurang pendapatan antara kawasan
(b) mengurangkan kadar kemiskinan penduduk
(c) meningkatkan taraf hidup penduduk
(d) mempelbagaikan hasil pertanian
(e) mengurangkan pergantungan kepada tanaman getah
(f) mengurangkan import bahan makanan
F3 Pelaksanaan program pembangunan ini dipantau melalui:
• Penubuhan Bilik Gerakan Negara untuk menyelaras program pembangunan di pelbagai peringkat.
• Pengenalan Buku Merah untuk memudahkan pengesanan perkembangan program pembangunan.

RANCANGAN MALAYSIA PERTAMA (1966 – 1970)

F1 Dilaksanakan selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963.
F2 Berteraskan integrasi nasional ke arah pembangunan.
F3 Melibatkan pembangunan bersifat bersepadu dan melibatkan semua aspek ekonomi.
F4 Rancangan Malaysia pertama berusaha untuk mempelbagaikan kegiatan pertanian dan perindustrian.
F5 Projek pembangunan perindustrian ialah:
(a) Lembaga Kemajuan Prindustrian (MIDA)
(b) Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
(c) Lembaga Penasihat Tarif
(d) Akta Pelaburan
F7 Walau bagaimanapun, pencapaian ekonomi negara terjejas berikutan tragedi 13 Mei 1969.
F8 Sehubungan itu, strategi pembangunan seterusnya lebih berteraskan perpaduan dan mengurangkan jurang pendapatan antara kaum.
F9 Ekoran itu, DEB diperkenalkan sebagai strategi pembangunan jangka masa panjang.