SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 6: KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

KRONOLOGI

Khalifah ar Rasyidin
=> Bani Umaiyah => Kerajaan Abbasiyah => Turki Uthmaniyah
*Kerajaan Turki Uthmaniyah merupakan kerajaan Islam terakhir.

SEBAB KEJATUHAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH 

F1 Pemerintahannya yang lemah.
F2 Muncul kerajaan kecil di Parsi dan Turki, iaitu:
- Kerajaan Saljuk yang merupakan kerajaan paling dominen.
- Anatolia yang mempunyai kuasa pentadbiran.

KEBANGKITAN DAN KEMEROSOTAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH

F1 Diasaskan oleh Uthman bin Ertugrul bin Sulaiman yang merupakan amir atau gabenor Saljuk bagi kawasan sebelah barat Anatolia bersempadan empayar Byzantine atau Rom Timur.
- Uthman mengadapi ancaman lebih besar.
F2 Uthman menumpaskan tentera Byzantine menyebabkan ramai ghazi dan pemimpin menyertai tenntera Uthman.
F3 Uthman mula bangkit dengan menguasai Anatolia dan menjadikan Barsa sebagai ibu negeri.
- Uthman meninggal dan digantikan anaknya Orhan I.
- Orhan I meneruskan penguasaan di kawasan lain.
F4 Semasa Mehmed II, pengukukan Turki Uthmaniyah terus berlaku sehingga kematian Suleiman I, iaitu pada abad ke-20.
- Abad ke-16 merupakan penguasaan politik dan ekonomi yang paling kuat.
F5 Kerajaan Turki Uthmaniyah mulai merosot apabila;
- Kelemahan pemerintah.
- Pemberontakan.
- Penambahan penduduk yang pesat.
- Keruntuhan sistem pungutan cukai.

SUMBANGAN KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH 
Mampu bertahan selama 600 tahun.

F1 Mewujudkan sebuah empayar yang merupakan kesatuan dunia Islam.
F2 Sultan Selim I menguasai Mekah, maka menjadi pelimdung umat Islam di seluruh dunia.
F3 Istanbul sebagai pusat pentadbiran dunia Islam.
F4 Suleiman I memperkenalkan kanun Suleiman
- Undang-undang mempertahankan dan membela nyawa, harta dan kehormatan semua individu tanpa mengenal bangsa.
F5 Jawatan kadi dan mufti diperkenalkan.
F6 Memperkenalkan sistem madrasah, sekolah pengetahuan akademik, seklah sastera dan maktab tentera, maktab teknik serta kolej perubatan.
F7 Menubuhkan perpustakaan di masjid, hospital dan rumah.
F8 Memperkenalkan sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu yang membawa kepada mobiliti sosial kepada masyarakat.
F9 Perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, penerbitan dan penterjemahan.
F10 Penulisan ensiklopedia sains Islam.
F11 Jawatan Sheikh al Islam iaitu mengeluarkan fatwa.
F12 Seni bina masjid, contohnya masjid biru di Istanbul. 

*Mobiliti sosial ialah peningkatan taraf hidup.

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 6: BANI UMAIYAH - BANI ABBASIYAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

SEBAB KEJATUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH

F1 Golongan Mawali menganggap mereka didikriminasikan.
- Tidak berpuas hati kerana mereka tidak mendapat jawatan yang layak.
- Dikenakan cukai tinggi.
F2 Khalifah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat.
- Khalifah mengabaikan ajaran Islam.
F3 Pelantikan khalifah mengikut sistem warisan.

KEBANGKITAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH

F1 Golongan Mawali menyokong revolusi Abbasiyah.
F2 Revolusi Abbasiyah menumbangkan bani Umaiyah 
- Disokong oleh Ali bin Abdullah (sulit) dan Umar Abd Aziz (terbuka).
F2 Menggunakan nama Ahlul Bait untuk mendapat sokongan ramai.
- Operasi dijalankan di Kurah dan Kurasan.
- Gerakan kukuh dengan keanggotaan 2 anggota pahlawan.

SOALAN KBAT
Perasaan tidak puas hati rakyat merupakan punca utama kejatuhan sesebuah kerajaan. Pada pandangan anda, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan rakyat sentiasa berpuas hati?

Pada pandangan saya, kerajaan dapat memastikan rakyat sentiasa berpuas hati dengan:
KB1 Bersikap adil dalam membantu rakyat yang miskin dan kesusahan.
KB2 Memberi kemudahan asas kepada rakyat.
KB3 Mengenakan kadar gst yang lebih rendah kepada rakyat.

SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH

F1 Kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu.
F2 Baiktulhikmah sebagai institusi keilmuan oleh Khalifah Harun al-Rasyid.
F3 Menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani kepada bahasa Arab.
F4 Kegiatan penulisan dilakukak mengikut tiga tahap:
- Mencatat idea.
- Mengumpul idea.
- Mengarang.
F5 Pemisahan ilmu antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis.
F6 Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya.

SOALAN KBAT
Pada pendapat anda, bagaimankah Malaysia mampu mancapai hab (pusat) pendidikan sebagaimana kerajaan Abbasiyah?

Pada pendapat saya, Malaysia mampu mencapai hab pendidikan dunia sebagaimana kerajaan Abbasiyah melalui:
KB1 Menaik tafar pendidik yang pakar.
KB2 Meningkatkan prasarana pembelajaran.

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 6: KERAJAAN BANI UMAIYAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

FAKTOR PENUBUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH

Hassan bin Ali menyerahkan kuasa kepada Muawiyah untuk mengelakkan umat Islam dari terus berpecah belah.

SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH
Tahap pertama.

POLITIK

I Sistem pemerintahan dan sistem pentadbiran terbahagi kepada empat aspek sistem:

F1 Sistem khalifah iaitu khalifah sebagai ketua pemerintah.
F2 Sistem wazarah iaitu wazir untuk ketuai pentadbiran negara manakala gabenor sebagai ketua pentadbiran wilayah.
F3 Sistem urus setia iaitu pegawai utama mengumpul rekod dan mengurus surat menyurat.
F4 Sistem hijabah iaitu pegawai mengawal keselamatan khalifah dan pemegang amanah.
F5 Penubuhan Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan). 
F6 Mewujudkan tentera darat dan tentera laut.
F7 Penubuhan 4 jabatan iaitu Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am dan Jabatan Urusan Cop Mohor untuk menguruskan pentadbiran.

SOSIAL

I Pendidikan

F1 Kota Basrah menjadi pusat penyebaran Ilmu.
F2 Lahir ilmuan di Bani Umaiyah seperti Khalil Ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab) dan Sibawahyi (ahli nahu Arab) serta sasterawan seperti al-Farazdaq, Jarir, Umar ibn Abi Rabia'h dan Jamil al-Uzri.
F3 Bahasa Arab bahasa rasmi negara.
F4 Tanda bunyi atau tanda baris diperkenalkan pada tulisan al-Quran.

II Ilmu agama

F1 Melahirkan tokoh terkenal dalam bidang tertentu.
F2 Urwah bin al-Zubayr dan Ibn Zihat al-Zuhri (hadis).
F2 Ibn Jarih (tafsir al-Qur'an).
F3 Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin).

III Kesihatan

F1 Membina hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah al-Walid bin Abdul Malik.
F2 Hospital kedua merupakan hospital penyakit kusta oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.
F3 Menghasilkan buku yang membicarakan tentang pembedahan.
F4 Perkembangan bidang kimia dan astronomi.

IV Aspek perundangan

F1 Mengenakan hukum ijmak dan hukum ijtihad.
F2 Ijmak iaitu kesepakatan pendapat ulama'.
F3 Ijtihad iaitu penggunaan akal dan fikiran semaksimum mungkin. 
F4 Hukum bebas tidak cenderong mana-mana pihak.

SUMBANGAN KERAJAAN BANI UMAIYAH
Tahap kedua.

SOSIAL

I Pendidikan

F1 Pusat pengajian tinggi di Cordova ooleh Abdul Rahman III.
F2 Berkembang menjadi pusat ilmu di Eropah.
F3 Pembinaan perpustakaan oleh al-Hakam II.
F4 Wujud 17 buah pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan di Andalusia.
F5 Pusat keilmuan berkembang di Seville, Toledo dan Granada.

II Penterjemahan

F1 Sebuah pusat penterjemahan dibina.
F2 Menterjemah karya yunani ke bahasa Arab.
F3 Memberi peluang masyarakat bani Umaiyah mempelajari pelbagai ilmu.
F4 Cordova sebagai pusat penterjemahan ilmu dan menjadi jambatan pengetahuan antara dunia Islam dengan dunia Eropah.
F5 Keilmuan Islam memberikan faedah kepada masyarakat Eropah.

III Seni bina

F1 Binaan Masjid Cordova.
F2 Menara yang tingginya sekitar 36 meter.
F3 Kubah beralaskan kayu berukir dan mempunyai 1293 tiang daripada batu marmar.
F4 Diterangi 4700 buah lampu pada waktu malam yang memerlukan 11 tan minyak setahun.

EKONOMI

I Kewangan

F1 Penubuhan Baitulmal yang mewujudkan sistem kewangan.
F2 Sumber pandapatan kerajaan termasuklah kharaj (cukai tanah), jizyah (cukai perlindungan), zakat, usyur (cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian tuan tanah) dan ghanimah (harta rampasan tentera melalui peperangan).

II Kemahiran

F1 Pembuatan barang tembikar dan perhiasan.
F2 Daripada perak dan emas.
F3 Memproses kulit.
F4 Membuat senjata.

III Pembinaan

F1 Pembinaan sistem saliran.
F2 Menyuburkan dan memajukan tanah pertanian.

IV Penyelidikan

F1 Meningkatkan hasil pertanian melalui penyilidikan benih berkualiti.

FAKTOR KEJAYAAN
Kebijaksanaan pemerintah melakukan pembaharuan, menyelaraskan pentadbiran dan perancangan yang baik.

SEBAB KEJATUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH KPD KERAJAAN ABBASIYAH
Faktor: Dari dalam dan luar negara.

F1 Golongan Mawali menganggap mereka telah didikriminasikan.
F2 Tidak berpuas hati kerana tidak dapat jawatan yang dianggap layak.
F3 Dikenakan cukai yang tinggi.
F4 Golongan Mawali menyokong gerakan Abbasiyah menentang bani Umaiyah.
F5 Khalifah mengabaikan tanggungjawab mereka kepada rakyat.
F6 Khalifah Umaiyah mengabaikan ajaran Islam dan bangkitkan kemarahan rakyat.
F7 Pemilihan khalifah mengikut sistem warisan ditentang.
F8 Ali bin Abdullah meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait.

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 6: SISTEM KHALIFAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

KONSEP/MAKSUD KHALIFAH  

F1 Pengganti.
F2 Melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran sesebuah kerajaan Islam.
F3 Dari sudut agama: Tanggungjawab memelihara kemurniaan agama Islam.
F4 Mengekalkan keharmonian selepas kewafatan nabi Muhammad saw.

SYARAT PEMILIHAN KHALIFAH

F1 Lelaki.
F2 Patuh perintah Allah.
F3 Berakhlak mulia.
F4 Adil.
F5 Berakal.
F6 Sihat tubuh badan.
F7 Sanggup melaksanakan perintah Allah.
F8 Warak.
F9 Cerdas berfikir.
F10 Berpengetahun Islam.
F11 Pandai mentadbir.

KAEDAH PEMILIHAN KHALIFAH

F1 Musyawarah atau syura spt. pelantikan Saidina Abu Bakar.
F2 Cadangan satu nama sahaja spt. pelantikan Saidina Umar.
F3 Pemilihan daripada enam nama yang diusulkan spt. pelantikan Saidina Uthman bin Affan.
F4 Pencalonan oleh sekelompok majoriti masyarakat spt. pelantikan Saidina Ali bin Abi Talib.

TUGAS KHALIFAH

F1 Memelihara kedudukan agama Islam.  
F2 Mentadbir negara mengikut hukum syarak.
F3 Memastikan kelicinan pentadbiran negara.
F4 Menitikberatkan keseimbangan rohani dan jasmani.
F5 Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh.
F6 Melantik atau melucutkan jawatan pegawai pentadbir negara.
F7 Menjaga kebajikan rakyat.
F8 Menjaga dan meneruskan ajaran Islam.
F9 Mengekalkan perpaduan ummah.
F10 Memantapkan sistem perundangan Islam.
F11 Menguruskan hal ehwal kewangan, perbendaharaan negara dan baitulmal.
F12 Mengurus pungutan kharaj, jizyah dan zakat.

SUMBANGAN KHALIFAH

SUMBANGAN ABU BAKAR AL-SIDDIQ
Gelaran sebagai penyelamat umat Islam.

POLITIK 
F1 Mengatasi masalah perpecahan umat Islam selepas kewafatan nabi Muhammad saw.
F2 Memerangi dan menghapuskan golongan Riddah:
- Golongan enggan membayar zakat.
- Golongan nabi palsu.
- Golongan murtad.
F3 Pertahankan Madinah dari ancaman kerajaan Parsi dan kerajaan Rom Timur.

SOSIAL
F1 Menghantar Khalid al-Walid ke Iraq dan Usamah bin Zaid ke Ghassan.
F2 Membahagikan tanah arab kepada sepuluh wilayah.
F3 Melantik seorang amir untuk mentadbir.
F4 Memperkenalkan undang-undang tanah.

EKONOMI
F1 Bayaran gaji untuk tentera melalui hasil rampasan perang.
F2 Memberi hak yang sama kepada golongan miawali (orang bukan arab yang memeluk Islam).
F3 Mengumpulkan semula tulisan al-Quran  kerana kematian ramai Hafiz sewaktu menentang golongan al-Riddah (Zaid bin Thabit menyalin ayatnya semula).

SUMBANGAN KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB
Gelaran sebagai Amirul Mukmin atau panglima yang mukminin.

POLITIK
F1 Memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai. 
F2 Menubuhkan majlis syura dianggotai Muhajirin dan Ansar.
F3 Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah.
F4 Melantik wali atau gabenor sebagai ketua pentadbir awam dan panglima tentera.
F5 Menubuhkan beberapa jabatan penting seperti Jabatan Tentera, Jabatan Polis dan Jabatan Pencukaian.
F6 Setiap jabatan diketuai Khatib atau setiausaha.
F7 Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain.
F8 Mengelakkan salah laku hakim melalui gaji bulanan yang tinggi (500 dirham).

SOSIAL
F1 Mengembangkan pelajaran al-Quran.
F2 Menyediakan tempat pembelajaran di kawasan masjid.
F3 Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah.
F4 Memperkenalkan kalendar Islam.

KETENTERAAN
F1 Menyusun sistem ketenteraan iaitu tentera tetap dan tentera sukarela.
F2 Tentera tetap diberikan gaji dan pakaian seragam.
F3 Membina markas tentera di sempadan Madinah, Fusfat dan Kufah.

EKONOMI
F1 Membina terusan dan tali air untuk menambah hasil pertanian.
F2 Menggalakkan rakyat meneroka tanah.
F3 Memperkenalkan pelbagai jenis cukai iaitu jizyah dan kharaj.
F4 Mendirikan baitulmal untuk mengawal aliran masuk pendapatan negara.
F5 Cukai jizyah kepada golongan zimani.
F6 Cukai kharaj berdasarkan jenis tanaman dan kesuburan tanah.

SUMBANGAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
Gelaran sebagai Zur Nurain iaitu mempunyai dua cahaya mata.

POLITIK
F1 Meluaskan taklukan (Afghanistan, Samarkand, Cyprus dan Tripoli).
F2 Mengukuhkan pertahan negara dengan membina tentera laut Islam.

SOSIAL
F1 Mengisytiharkan Mushaf Uthmani.
F2 Membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan pengembara.
F3 Menyelaraskan bacaan al-Quran.

EKONOMI
F1 Mengukuhkan peranan baitulmal.
F2 Hasil baitumal bagi membiayai pembangunan negara.
F3 Memperkuat angkatan tentera laut Islam.
F4 Membeli peralatan senjata dan kapal. 
F5 Mengekalkan jizyah.

SUMBANGAN KHALIFAH ALI BIN ABI TALIB
Gelaran sebagai Karramallahu Wajhah iaitu Allah swt memuliakan wajahnya kerana tidak pernah menyembah berhala.

SOSIAL
F1 Mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.
F2 Menyelesaikan masalah berhubung masyarakat dan undang-undang Islam.
F3 Menghentikan peperangan saudara (perang siffin) dan berunding apabila pihak lawan mengangkat al-Quran.
F4 Membina markas tentera di Parsi dan Sempadan Syria.
F5 Menjaga keamanan negara.

EKONOMI
F1 Mengekalkan kutipan jizyah.
F2 Mengutus surat kepada al-Asytar iaitu seorang tokoh yang berani.
F3 Mengikat perjanjian dengan golongan zimmi bagi mengenakan jizyah ke atas mereka.

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 5: PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

FAKTOR PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH

F1 Tempat kelahiran nabi Muhammad saw.
F2 Tempat lahirnya agama Islam.
F3 Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah.
F4 Strategi jangka panjang bagi meneruskan penyebaran Islam.
F5 Kerajaan Islam di Madinah akan menjadi mantap.
F6 Orang Quraisy membunuh bani Khuzaah.

FAKTOR KEJAYAAN PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH

F1 Pengislaman Abu Suffiyan dan Abbas.
F2 Nabi Muhammad saw memberi jaminan keselamatan mangsa yang dikepung di Kaabah.
F3 Nabi Muhammad saw menyediakan 4 pasukan tentera.
F4 Semangat ketaqwaan dan keyakinan tentera Islam.
F5 Sifat pemaaf nabi Muhammad saw.
F6 4 pasukan tentera bergerak melalui 4 arah ke kota Mekah.
F7 Pasukan Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah, Saad Ubaidah dan Zubair al-Awwam.

KEPENTINGAN PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH

F1 Kaabah terpelihara daripada unsur Jahiliah.
F2 Penyembahan berhala dihapuskan dan digantikan dengan Islam.
F3 Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam.
F4 Kota Mekah dijadikan sebagai kota suci umat Islam.
F5 Menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia untuk melakukan ibadat.
F6 Membuktikan Madinah kukuh di bawah kepimpinan baginda.
F7 Membuka jalan penyebaran Islam keseluruh Tanah Arab.
F8 Dakwah Islamiah disebarkan secara umum.
F9 Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kukuh.
F10 Mekah dijadikan sebuah wilayah Islam.

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 5: PERJANJIAN HUDAIBIYAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

SEBAB/KRONOLOGI/PERISTIWA TERMETERAINYA PERJANJIAN HUDAIBIYAH

F1 Pada 628M, orang Islam menziarahi Mekah untuk mengerjakan umrah.
F2 Rombongan disekat oleh orang Arab Quraisy.
F3 Menerusi utusan Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan kedatangan.
F4 Orang Islam berikrar dan bersumpah setia menuntut bela kematian Uthman bin Affan.
F5 Orang Islam Quraisy menghantar Suhail bin Amru untuk berunding.
F6 Setelah kata sepakat dicapai, termeterailah Perjanjian Hudaibiyah.

FAKTOR UTHMAN BIN AFFAN DIPILIH

F1 Ramai saudara di Mekah.
F2 Matang dan lebih tua.
F3 Lembut sifatnya dan bertolak ansur.

FAKTOR ORANG ARAB MENYEKAT ROMBONGAN

F1 Merasakan maruah mereka tercabar.
F2 Bimbang dengan kekuatan orang Islam.

KEPENTINGAN PERJANJIAN HUDAIBIYAH

F1 Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya.
F2 Memberi kebebasan orang Islam memasuki Mekah.
F3 Bebas melakukan ibadah di Kaabah.
F4 Merangka program Dakwah Islamiah.
F5 Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad saw sebagai tokoh yang unggul.
F6 Memperoleh keuntungan dari segi jangka masa panjang.
F7 Suku Arab bebas beragama tanpa halangan.
F8 Islam tersebar dengan aman.
F9 Perintis ke arah pembukaan semula Kota Mekah. 
F10 Mengiktiraf  kerajaan Islam di Madinah.

KANDUNGAN PERJANJIAN HUDAIBIYAH

F1 Genjatan senjata selama 10 tahun.
F2 Kabilah Arab bebas memihak kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Mekah.
F3 Orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaga tidak perlu dipulangkan.
F4 Orang Islam Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan semula.
F5 Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya.

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 5: PIAGAM MADINAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

PIAGAM MADINAH

F1 Perlembagaan bertulis dirangka oleh nabi Muhammad saw berpandukan wahyu Allah swt
F2 Menjadi asas pemerintahan kerjaan Islam Madinah yang terdiri daripada masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam.
F3 Mencatatkan tentang peraturan dan tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya.
F4 Dikarang berasaskan persetujuan orang Islam dan orang bukan Islam: 
i. Muhajirin dan Ansar.
ii. Yahudi dan suku Arab yang lain.

KANDUNGAN PIAGAM MADINAH

POLITIK
F1 Nabi Muhammad sebagai pemimpin.
F2 Nabi Muhammad saw sebagai hakim yang menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dengan orang bukan Islam.

AGAMA
F1 Masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing.
F2 Mereka bebas mengamalkan adat masing-masing selagi tidak bertentangan dengan Islam.

SOSIAL

F1 Masyarakat Madinah sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara.
F2 Tidak boleh bermusuhan sesama sendiri.

PERUNDANGAN
F1 Undang-undang Islam digun pakai secara menyeluruh.
F2 Peraturan kekeluargaan dalam satu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam.

EKONOMI

F1 Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara.
F2 Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan.

KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH

F1 Model kerajaan Islam yang unggul iaitu panduan pemerintahan berasaskan agama Islam.
F2 Amalan riba, penipuan dan rasuah serta penindasan tidak dibenarkan.
F3 Sifat bertimbang rasa dan amalan bersedekah digalakkan.
F4 Keadilan dan ketelusan  dalam perniagaan.
F5 Membentuk masyarakat baru berasaskan ummah.
F6 Semangat ukhuwah Islamiah iaitu kedudukan rakyat adalah sama.
F7 Tiada pebezaan taraf dalam kalangan masyarakat.
F8 Menekankan persamaan hak, persaudaraan Islam dan semangat perpaduan.
F9 Konsep keadilan sosial dipraktikkan.
F10 Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil.
F11 Mempunyai undang-undang yang adil, lengkap dan sempurna kepada masyarakat.
F12 Menyusun perlembagaan negara dengan perjanjian yang lengkap.
F13 Sistem pemerintahan meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi.

STATEGI PENYEBARAN ISLAM

F1 Menghantar perutusan ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan wilayah sekitar Semenanjung Tanah Arab (STA).
F2 Tidak memaksa.
F3 Menggunakan diplomasi iaitu sentiasa berbincang dan bertukar pendapat.
F4 Mewujudkan persefahaman antara wilayah tersebut.
F5 Melalui warkah.
F6 Menunjukkan nilai-nilai yang baik.

GARIS PANDUAN PERANG DALAM ISLAM

F1 Bertujuan untuk pertahankan maruah diri, agama dan bangsa.
F2 Dengan izin Allah swt melalui wahyu.
F3 Menyerang apabila diserang.
F4 Mencari keamanan.
F5 Menentang kezaliman.
F6 Mempertahankan diri.
F7 Mementingkan kedamaian.
F8 Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah, iaitu orang tua, kanak-kanak, wanita, golongan sakit dan golongan yang menyerah diri.

KOMSAS TINGKATAN 4: SANG GEMBALA KUDA

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

MAKSUD RANGKAP

Rangkap 1: Sang gembala kuda ialah seorang lelaki yang gagah. Berbekalkan keberanian yang dimilikinya, dia dengan angkuh merembat kuda dengan menggunakan cemeti untuk menakutkan kuda-kuda itu sambil menghalau kuda-kuda yang sedang berada di padang bersegera balik ke kandang.

Rangkap 2: Sementara itu, rumput dan jerami merupakan makanan yang lazim terhidang dan akan dimakan oleh kuda-kuda ketika lapar. Setelah kenyang, kuda-kuda itu tidak pedulikan nasib mereka dijadikan kuda tunggangan untuk menjejaki kuda-kuda yang lain.

Rangkap 3: Dengan kuasa yang ada padanya dan apabila sesekali bersuara nyaring, sang gembala kuda begitu berani dan yakin menunggang kuda-kuda itu menempuh segala rintangan dan kepayahan. Dia bijak menggunakan tipu helahnya dengan berpura-pura sebagai penyelamat maruah yang kononnya berjuang atas dasar kebenaran dan menentang segala penipuan.

Rangkap 4: Sang gembala kuda ialah seorang lelaki yang hanya ingin mengetahui kepantasan larian kudanya tanpa mempedulikan kepenatan kuda itu. Sang gembala kuda juga hanya tahu mengejar kejayaan tanpa mengambil kira kesengsaraan kuda itu.

 TEMA

• Sajak ini bertemakan kekuasaan penjaga kuda dan penganiayaan tenaga haiwan yang dilakukannya terhadap kuda-kuda tunggangannya.

• Berbekalkan kuasa yang dimiliki dengan angkuh dan berani, penjaga kuda berjaya menakutkan serta mengawal kuda-kudanya kembali ke kandang. Penjaga kuda hanya mementingkan diri dan sanggup menggunakan sepenuh tenaga kuda-kudanya tanpa mempedulikan nasib haiwan tunggangannya itu.

PERSOALAN

Kekuasaan mempengaruhi gaya kepemimpinan.

Ketegasan dalam memimpin.

Penganiayaan terhadap haiwan.

Kepatuhan menurut perintah.
Contohnya, sekumpulan kuda digambarkan patuh akan arahan penjaga kuda.

Keberanian menempuh cabaran dan rintangan.
Contohnya, penjaga kuda berani menempuh berbagai-bagai kepayahan dan rintangan sewaktu menjaga kuda-kuda itu.

Kebijaksanaan mengekploitasi golongan yang lemah.
Contohnya, penjaga kuda bijak mengawal kuda tunggangannya ketika dia menghalau kuda-kuda itu masuk ke kandang.

Pasrah dan reda akan ketentuan Ilahi.

BENTUK SAJAK

• Sajak ini berbentuk bebas atau tidak terikat dan terdiri daripada empat rangkap.

Bilangan baris tidak sama, iaitu rangkap pertama ada lima baris, rangkap ke dua ada lima baris, rangkap ketiga ada sebelas baris dan rangkap keempat ada lapan baris.

Jumlah patah kata dalam setiap baris juga tidak sama, iaitu antara tiga hingga enam patah kata sebaris.

Jumlah suku kata dalam setiap baris terdiri daripada lapan hingga tiga belas suku kata.

Rima akhir sajak ini bebas/tidak sama: abcdd, abcab, aabccadecc dan abaabacc

GAYA BAHASA DAN KEINDAHAN BUNYI

• Pemilihan kata yang indah dan ayat atau baris yang dibentuk adalah puitis. Contohnya:
- Rembat angkuhnya memacu takut - rangkap 1, baris 3
- Meredah onak di rimba perburuan - rangkap 3, baris 5

• Epifora. Contohnya:
Perulangan kata ditunggangi - rangkap 4, baris 7 dan baris 8

• Repetisi atau perulangan. Contohnya:                              
Ditunggangi dan ditunggangi - rangkap 4, baris 8

• Penggunaan metafora. Contohnya:   
- Rimba perburuan
- Paya penindasan
- Cemeti durjana

• Personifikasi. Contohnya:
- Rembat angkuhnya memacu takut - rangkap 1, baris 3
- Pacuannya diiringi seribu keberanian - rangkap 3, baris 4

 Hiperbola. Contohnya:
Dimamah rakus kala lapar - rangkap 2, baris3

 Sinkope. Contohnya:
Tak peduli nasib diri setelah kenyang - rangkap 2, baris 4

• Inversi. Contohnya:
Dan kuda-kuda itu ditunggangi - rangkap 4, baris 7
Sepatutnya: Kuda-kuda itu ditunggangi

NILAI

Nilai tanggungjawab. Contohnya, penjaga kuda bertanggungjawab menjaga kuda tunggangannya dengan mengurus makan dan minum secara baik.

Nilai keberanian. Contohnya, penjaga kuda berani menempuh berbagai-bagai kepayahan dan rintangan sewaktu menjaga kuda-kuda itu.

Nilai kebijaksanaan. Contohnya, penjaga kuda bijak mengawal kuda tunggangannya ketika dia menghalau kuda-kuda itu masuk ke kandang.

Nilai kegigihan. Contohnya, penjaga kuda gigih melaksanakan tugasnya menjaga kuda-kuda tunggangan walaupun terpaksa menggunakan kekerasan terhadap kuda-kuda itu.

Nilai kepatuhan. Contohnya, sekumpulan kuda digambarkan patuh akan arahan penjaga kuda.

PENGAJARAN

• Kita hendaklah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh ketua. Contohnya, sekumpulan kuda digambarkan tidak mempeduli nasib mereka dijadikan kuda tunggangan untuk menjejaki kuda-kuda lain.

• Kita mestilah berani menghadapi berbagai-bagai rintangan tanpa mudah berputus asa. Contohnya, penjaga kuda berani menempuh berbagai-bagai kepayahan dan rintangan sewaktu menjaga kuda-kuda itu.

• Kita perlulah gigih berusaha dalam melaksanakan satu-satu tugas agar kejayaan dapat dikecapi akhirnya. Contohnya, penjaga kuda gigih melaksanakan tugasnya menjaga kuda-kuda tunggangan walaupun terpaksa menggunakan kekerasan terhadap kuda-kuda itu.

• Kita sewajarnya patuh akan arahan dan suruhan ketua demi keharmonian sesebuah organisasi. Contohnya, sekumpulan kuda digambarkan patuh akan arahan penjaga kuda.

• Kita hendaklah bijak dalam merancang dan menjalankan tugas dengan baik dan sempurna. Contohnya, penjaga kuda bijak mengawal kuda tunggangannya ketika dia menghalau kuda-kuda itu masuk ke kandang.

LATIHAN SANG GEMBALA KUDA

• Berikan maksud 'tanpa membaca keletihannya'?

Maksud tanpa membaca keletihannya ialah tidak mengira kepenatan kudanya.

• Pada pendapat anda, bagaimanakah penganiayaan terhadap kerahan tenaga haiwan dapat ditangani dalam kalangan pemilik haiwan?

Pada pendapat saya, penganiayaan terhadap kerahan tenaga haiwan dapat ditangani dalam kalangan pemilik haiwan dengan cara:
- Menasihati penternak yang menganiaya haiwan tersebut.
- Menyelamatkan haiwan yang teraniaya.
- Melaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya.

• Huraikan dua pengajaran yang terkandung dalam sajak ini. 

Dua pengajaran yang terkandung dalam sajak ini ialah:
- Kita hendaklah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua. Contohnya, sekumpulan kuda digambarkan tidak mempeduli nasib mereka dijadikan kuda tunggangan untuk menjejaki kuda-kuda lain.
- Kita perlulah gigih berusaha dalam melaksanakan tugasan. Sebagai contohnya, sang gembala kuda yang dan berani menunggang kuda itu menempuh segala rintangan dan kepayahan.

KOMSAS TINGKATAN 4: DRAMA BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

Drama ini mengisahkan Aiman, seorang murid berusia 17 tahun yang memberikan pelbagai alasan untuk tidak menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Cerita bermula apabila Aiman menerima sepucuk surat tawaran daripada Jabatan Latihan Khidmat Negara yang dihantar oleh posmen. Surat tawaran tersebut memaklumkan pemilihan Aiman sebagai salah seorang pelatih PLKN. Keadaan ini menimbulkan konflik dalaman kepada Aiman kerana dia sememangnya tidak berminat untuk mengikuti siri PLKN itu disebabkan pengetahuan serta pemahamannya yang kurang tentang kebaikan seseorang remeja mengikuti program berkenaan. Selain itu, Aiman beranggapan bahawa PLKN mungkin akan menggugat zon keselesaannya kerana dia berasal daripada keluarga yang berada dan sudah biasa dalam kemewahan.

Konflik antara Aiman dengan Nek Sinah bermula apabila dia merasakan Nek Sinah seolah-olah mengatur kehidupannya apabila menjemputnya untuk makan tengah hari. Oleh itu, dia telah melayan orang gajinya itu dengan kasar dan kurang sopan. Nek Sinah kecewa dengan sikap Aiman yang tidak menghormatinya sebagai orang tua. Walau bagaimanapun, Nek Sinah hanya bersabar ketika berhadapan dengan kerenah Aiman itu.

Cerita diteruskan dengan peristiwa Aiman di sekolah. Kawan-kawannya memberitahu Aiman tentang namanya yang telah terpilih bagi mengikuti PLKN. Aiman tawar hati apabila mendengar berita itu. Sundarani, Nora, Syuhada, Ah tiau dan Aiman berbincang tentang PLKN. Masing-masing melahirkan rasa bangga dan teruja kerana terpilih sebagai pelatih baharu PLKN kecuali Aiman. Semasa sesi pembelajaran di kelas, Cikgu Dahari telah menerangkan PLKN kepada Aiman dan rakan-rakan sekelasnya dengan panjang lebar. Kebetulan, Cikgu Dahari juga merupakan pengajar sambilan PLKN yang memfokuskan modul PPSB, iaitu Program Penghayatan Sastera dan Budaya.

Selepas pulang dari sekolah, Aiman mengemukakan masalah pemilihan namanya sebagai salah seorang pelatih PLKN kepada bapanya bagi meraih simpati dan pertolongan. Puncak cerita dalam drama ini apabila hasrat Aiman meminta bantuan bapanya yang mempunyai pengaruh dan kedudukan untuk mengecualikan penyertaanya dalam PLKN tidak kesampaian apabila bapanya menolak kemahuannya. Sebaliknya, bapa Aiman bertegas agar Aiman mengikuti PLKN kerana program tersebut banyak mengandungi kebaikan yang tidak diketahui oleh Aiman. Sementara itu, Puan Masnah iaitu ibu Aiman menyebelahi anaknya. Dia kurang bersetuju Aiman mengikuti PLKN atas faktor keselamatan nyawa anaknya. Namun, bapanya tetap teguh dengan pendirian asalnya. Kegagalan ibunya memujuk bapanya menyebabkan Aiman masuk ke biliknya. Sementara itu, bapa Aiman bercadang merehatkan fikirannya di Kelab Golf.

Ketika Aiman melayari internet di biliknya, dia telah terbaca berita tentang kejayaan seniornya, Syufia mendapat anugerah pelatih terbaik wirawati di Kem Gerakhas, Desaru, Johor dan juga seniornya Ziman yang berjaya hidup berdikari selepas menjalani program PLKN. Kejayaan mereka itu telah menyuntik semangat baharu dalam dirinya. Akhirnya, Aiman berjanji akan mengikuti PLKN bagi membentuk dirinya supaya boleh berdikari seterusnya menyahut seruan berkhidmat untuk tananh air tercinta.

TEMA

• Tema drama ini ialah kesedaran generasi muda dalam memupuk semangat cinta akan Negara yang diperoleh melalui penglibatan mereka dalam Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

• Terbitnya rasa bangga dan teruja dalam kalangan generasi muda untuk mengikuti PLKN ini sudah pasti dapat melahirkan generasi muda yang sentiasa bersiap sedia berkhidmat untuk Negara, mengukuhkan pembinaan sahsiah diri di samping memupuk semangat perpaduan kaum dan integrasi nasional.

PERSOALAN

Kesedian generasi muda mengikuti dasar kerajaan. 
• Nora, Syuhada, Ah Tiau dan Sundarani mewakili golongan generasi muda yang berasa bangga dan begitu teruja untuk mengikuti PLKN.

Tanggungjawab ibu bapa dalam menentukan keberkesanan dasar kerajaan. 
• sebagai bapa, Khir Ghazali bertanggungjawab untuk menyokong setiap dasar kerajaan dengan mewajibkan anaknya,Aiman menyertai PLKN.

Kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak. 
• Datuk Khir Ghazali amat menyayangi Aiman dan keluarganya. Beliau berpendapat Aiman perlu menghadiri PLKN untuk membentuk sahsiah positif dalam diri anaknya itu yang diharapkan menjadi insan yang berguna kepada nusa dan bangga.

Kesedaran tentang kepentingan menyertai program kerajaan. 
• Aiman sedar akan sikap negatif dan tanggapannya yang salah terhadap pelaksaan PLKN setelah membaca berita tentang PLKN di laman sesawang. Dia berazam untuk menyertai PLKN dan menyahut seruan berkhidmat untuk Negara tercinta.

PLKN membentuk sikap berdikari dan jati diri dalam diri generasi muda.
• Ziman telah berjaya  membina sikap berdikari dan jati diri dalam hidupnya setelah mengikuti dengan jayanya Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

WATAK PERWATAKAN WATAK UTAMA
AIMAN

• Nama penuhnya ialah Aiman Faizullah bin Khir Ghazali.

• Merupakan anak bongsu daripada dua orang adik-beradik.

• Berumur 17 tahun.

Seorang yang bersifat agresif.
• Menentang keras pemilihan namanya sebagai pelatih baharu PLKN.

Seorang yang suka tidur.
• Aiman akan tidur apabila mempunyai masalah untuk menenangkan fikirannya.

Seorang yang mementingkan kemewahan hidup.
• Dia tidak mahu menyertai PLKN kerana tidak sanggup berpanas.

Seorang yang bersikap biadap dan kurang sopan. 
• Dia menggunakan kata-kata yang kurang sopan sewaktu bercakap dengan Nek Sinah.

Seorang yang sedar akan kesilapan dan ingin berubah.
• Aiman sedar akan kesilapannya tentang PLKN dan berazam untuk menyertai PLKN bagi memupuk sikap berdikari.

WATAK PERWATAKAN WATAK SAMPINGAN
KHIR GHAZALI

Bapa kepada Aiman dan Dapnia.

Suami kepada Masnah.

• Beliau berpangkat Datuk.

Seorang yang gigih bekerja.
• Khir Ghazali biasanya pulang ke rumah hanya pada waktu malam lantaran gigih mencari rezeki.

Seorang yang berpengaruh dalam kalangan masyarakat.
• Masnah mencadangkan suaminya menggunakan kedudukan dan pengaruh untuk mendapatkan pengecualian untuk Aiman supaya tidak perlu menyertai PLKN.

Seorang yang tetap pendirian. 
• Khir Ghazali tegas dan tidak berganjak dengan keputusannya untuk mengekalkan Aiman sebagai pelatih PLKN yang baharu walaupun dipujuk oleh Aiman dan Masnah.

Seorang yang berpandangan jauh. 
• Khir Ghazali menerangkan faedah yang akan diperolehi oleh Aiman apabila dia menyertai PLKN di samping boleh membentuk sikap berdikari dalam diri Aiman.

Seorang bapa yang penyayang. 
• Khir Ghazali mahu Aiman menyertai PLKN supaya cuti sekolahnya selama tiga bulan itu akan terisi dengan aktiviti yang berfaedah.

Seorang yang bersifat merendah diri. 
• Datuk Khir Ghazali tidak menggunakan pengaruh dan kedudukannya bagi mengeluarkan nama anaknya daripada senarai pelatih baharu PLKN.

MASNAH

Ibu kepada Dapnia dan Aiman.

• Beliau bergelar Datin.

Seorang yang penyayang.
• Dia tidak bersetuju Aiman menyertai PLKN kerana bimbang akan keselamatan anaknya.

Seorang yang sibuk dengan berbagai-bagai urusan.
• Dia telah menggunakan khidmat orang gaji bagi mengurus rumahnya.

Seorang yang mudah mengakui kesilapan diri. 
• Masnah berasa bersalah dengan tindakannya memihak kepada Aiman dan cuba memujuk semula hati suaminya yang terluka.

CIKGU DAHARI

• Beliau bertugas sebagai guru sastera di sekolah Aiman.

• Beliau bertugas sebagai fasilitator sambilan di Kem PLKN yang terlibat dalam pengajaran modul PPSB, Program Penghayatan Sastera dan Budaya.

Seorang yang mudah mesra dan disenangi orang lain. 
• Dia begitu mesra melayani setiap pertanyaan anak-anak muridnya.

Seorang yang berpengetahuan luas. 
• Beliau menerangkang tentang pelaksanaan PLKN secara terperinci kepada anak-anak muridnya.

POSMEN

• Dia bertugas sebagai penghantar surat.

Seorang yang berintegrasi dalam melaksanakan tugasnya. 
• Dia amanah dalam tugasnya menghantar surat-surat kepada pelanggannya.

Seorang yang suka memberikan nasihat. 
• Dia menasihati Aiman agar berfikir secara mendalam mengenai penolakannya sebagai pelatih PLKN.

NEK SINAH

Orang gaji kepada keluarga Khir Ghazali.

Seorang yang berhemah tinggi dan berperwatakan lemah lembut. 
• Dia menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan Aiman.

Seorang yang penyabar
• Dia tetap bersabar berhadapan dengan sikap biadap Aiman yang tidak menghormatinya.

Seorang yang penyayang. 
• Dia mengajak Aiman makan tengah hari dengan menggunakan kata yang sopan.

LATAR
LATAR TEMPAT

Rumah Khir Ghazali. 
• Posmen telah datang menghantar sepucuk surat tawaran kepada Aiman sebagai pelatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

Sekolah.
• Cikgu Dahari telah berbincang dengan anak-anak muridnya, iaitu Aiman, Nora, Ah Tiau, Sundarani dan Syuhada berkaitan dengan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) disekolah.

Bilik Aiman. 
• Aiman melayari internet menggunakan komputer riba di biliknya .

Latar tempat lain termasuklah:
- Kem Gerakhas, Desaru, Johor.
- Kem De Bana, Jempol, Negeri Sembilan.
- Kem Paya Indah Wetland, Hulu Langat, Selangor.
- Kem Teluk Sari, Mersing, Johor.
- Kelab Golf, universiti dan kantin sekolah.

LATAR MASA

Cuti hujung minggu.
• Sewaktu Aiman bersantai di rumah dan melakukan segala perkara yang diinginkan pada cuti hujung minggu.

Waktu tengah hari. 
• Posmen datang ke rumah Khir Ghazali untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Aiman, iaitu tentang pemilihan Aiman sebagai salah seorang pelatih PLKN yang baharu pada waktu tengah hari .

LATAR MASYARAKAT

Masyarakat yang meninggalkan semangat patriotik/cinta akan negara.
• Kawan-kawan sekelas Aiman yang terdiri daripada Nora, Syuhada, Ah Tiau dan Sudarani sangat teruja dan berbangga apabila nama mereka terpilih sebagai pelatih Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN).

Masyarakat yang menyayangi ahli keluarga. 
• Datuk Khir Ghazali amat menyayangi Aiman dan keluarganya. Beliau mewajibkan Aiman menjadi pelatih baharu PLKN untuk membentuk sahsiah anaknya itu supaya menjadi seorang insan yang mampu berdikari dan berguna kepada nusa dan bangsa.

Masyarakat yang berintegriti dan amanah dalam memikul tanggungjawab. 
• Posmen bermohon diri daripada Aiman menyambung kerjanya menghantar surat kepada para pelanggan yang lain.

Masyarakat yang berpandangan jauh. 
• Datuk Khir Ghazali menerangkan faedah yang akan diperoleh oleh Aiman apabila dia menyertai PLKN.

Masyarakat yang mempunyai pengaruh dan kedudukan dalam kalangan masyarakat. 
• Datin Masnah mencadangkan suaminya menggunakan kedudukan dan pengaruhnya untuk mendapatkan pengecualian Aiman daripada menyertai PLKN.

Masyarakat yang terlalu memanjakan anak.
• Datin Masnah tidak bersetuju tentang penyertaan Aiman sebagai pelatih PLKN kerana bimbang akan keselamatan nyawa anaknya.

Masyarakat yang berpendirian tegas. 
• Datuk Khir Ghazali tetap dengan keputusannya meminta Aiman menyertai PLKN walaupun dipujuk oleh Aiman dan Masnah.

NILAI

Nilai kasih sayang. 
• Datuk Khir Ghazali amat menyayangi Aiman dan keluarganya. Beliau memutuskan agar Aiman menghadiri PLKN untuk membentuk peribadi anaknya itu menjadi seorang insan yang berguna kepada nusa dan bangsa.

Nilai baik hati. 
• Encik Posmen telah menyerahkan surat tawaran PLKN kepada Aiman sambil menasihatinya agar menerima tawaran tersebut.

Nilai tanggungjawab. 
• Cikgu Dahari melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang guru dengan baik apabila turut menyentuh tentang pelaksanaan dan keberkesanan PLKN untuk membentuk generasi muda yang berjiwa patriotik.

Nilai cinta akan negara/patriotisme.
• Kawan-kawan sekelas Aiman yang terdiri daripada Nora, Syuhada, Ah Tiau dan Sundarani sangat teruja dan berbangga apabila nama mereka terpilih untuk menyertai Program Latihan Khidmat Negara.

Nilai kegigihan. 
• Cikgu Dahari gigih membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada pelatih PLKN tentang Program Penghayatan Sastera dan Budaya (PPSB).

Nilai hemah tinggi. 
• Nek Sinah bertutur dengan suara yang lemah lembut ketika mengajak Aiman makan tengah hari walaupun Aiman melayannya dengan bersikap kurang sopan.

Nilai berpandangan jauh.
• Datuk Khir Ghazali ingin Aiman menyertai PLKN untuk membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni disamping menanam semangat patriotik dalam jiwa anaknya.

Nilai berdikari. 
• Syufia telah berjaya memupuk sikap berdikari apabila terpilih sebagai pelatih terbaik wirawati untuk Kem Gerakhas, Desaru, Johor dalam Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

Nilai kesedaran.
• Aiman sedar akan sikap negatifnya terhadap pelaksanaan PLKN setelah membaca berita PLKN di laman sesawang. Dia berazam untuk menyertai PLKN dan menyahut seruan berkhidmat untuk Negara tercinta.

Nilai kesabaran. 
• Nek Sinah bersabar dengan sikap biadap Aiman yang tidak menghormatinya sebagai orang tua.

PENGAJARAN

Kita hendaklah memupuk semangat patriotik/cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. 
• Cikgu Dahari memberikan sokongan kepada Nora, Sundarani, dan Ah Tiau yang bersemangat kerana terpilih untuk mengikuti PLKN.

Kita perlulah menjadi seorang insan yang berintegriti dan amanah dalam memikul tanggungjawab. 
• Posmen menjalankan tugasnya menghantar surat-surat pelanggan dengan penuh integriti.

Kita mestilah rajin membaca bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan luas dalam satu-satu perkara.
• Cikgu Dahari rajin membaca dan mendalami maklumat berkaitan dengan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

Kita hendaklah bersabar menghadapi karenah manusia yang biadap. 
• Nek Sinah bersabar dengan sikap biadap Aiman yang tidak menghormatinya sebagai orang tua.

Kita perlulah berpandangan jauh dalam usaha membina kehidupan yang lebih sempurna.
• Datuk Khir Ghazali menerangkan faedah yang diperoleh oleh Aiman apabila dia menyertai PLKN.

Kita mestilah berpendirian tegas dan teguh dalam menegakkan satu-satu perkara yang bermanfaat kepada nusa dan bangsa. 
• Datur Khir Ghazali tetap dengan keputusannya meminta Aiman menyertai PLKN walaupun dipujuk oleh Aiman dan Datin Masnah.

Kita hendaklah gigih mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga. 
• Datuk Khir Ghazali selalu pulang ke rumah pada waktu malam lantaran gigih mencari rezeki untuk menyara keluarganya.

Kita mestilah adil dan saksama dalam membuat satu-satu keputusan dengan tidak menggunakan pangkat dan pengaruh yang ada. 
• Datuk Khir Ghazali tidak menggunakan pengaruh dan kedudukannya untuk mengecualikan anaknya daripada mengikuti PLKN.