SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 6: BANI UMAIYAH - BANI ABBASIYAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

SEBAB KEJATUHAN KERAJAAN BANI UMAIYAH

F1 Golongan Mawali menganggap mereka didikriminasikan.
- Tidak berpuas hati kerana mereka tidak mendapat jawatan yang layak.
- Dikenakan cukai tinggi.
F2 Khalifah mengabaikan tanggungjawab terhadap rakyat.
- Khalifah mengabaikan ajaran Islam.
F3 Pelantikan khalifah mengikut sistem warisan.

KEBANGKITAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH

F1 Golongan Mawali menyokong revolusi Abbasiyah.
F2 Revolusi Abbasiyah menumbangkan bani Umaiyah 
- Disokong oleh Ali bin Abdullah (sulit) dan Umar Abd Aziz (terbuka).
F2 Menggunakan nama Ahlul Bait untuk mendapat sokongan ramai.
- Operasi dijalankan di Kurah dan Kurasan.
- Gerakan kukuh dengan keanggotaan 2 anggota pahlawan.

SOALAN KBAT
Perasaan tidak puas hati rakyat merupakan punca utama kejatuhan sesebuah kerajaan. Pada pandangan anda, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan rakyat sentiasa berpuas hati?

Pada pandangan saya, kerajaan dapat memastikan rakyat sentiasa berpuas hati dengan:
KB1 Bersikap adil dalam membantu rakyat yang miskin dan kesusahan.
KB2 Memberi kemudahan asas kepada rakyat.
KB3 Mengenakan kadar gst yang lebih rendah kepada rakyat.

SUMBANGAN KERAJAAN BANI ABBASIYAH

F1 Kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu.
F2 Baiktulhikmah sebagai institusi keilmuan oleh Khalifah Harun al-Rasyid.
F3 Menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani kepada bahasa Arab.
F4 Kegiatan penulisan dilakukak mengikut tiga tahap:
- Mencatat idea.
- Mengumpul idea.
- Mengarang.
F5 Pemisahan ilmu antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis.
F6 Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya.

SOALAN KBAT
Pada pendapat anda, bagaimankah Malaysia mampu mancapai hab (pusat) pendidikan sebagaimana kerajaan Abbasiyah?

Pada pendapat saya, Malaysia mampu mencapai hab pendidikan dunia sebagaimana kerajaan Abbasiyah melalui:
KB1 Menaik tafar pendidik yang pakar.
KB2 Meningkatkan prasarana pembelajaran.