SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 5: PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH

FAKTOR PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH

F1 Tempat kelahiran nabi Muhammad saw.
F2 Tempat lahirnya agama Islam.
F3 Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah.
F4 Strategi jangka panjang bagi meneruskan penyebaran Islam.
F5 Kerajaan Islam di Madinah akan menjadi mantap.
F6 Orang Quraisy membunuh bani Khuzaah.

FAKTOR KEJAYAAN PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH

F1 Pengislaman Abu Suffiyan dan Abbas.
F2 Nabi Muhammad saw memberi jaminan keselamatan mangsa yang dikepung di Kaabah.
F3 Nabi Muhammad saw menyediakan 4 pasukan tentera.
F4 Semangat ketaqwaan dan keyakinan tentera Islam.
F5 Sifat pemaaf nabi Muhammad saw.
F6 4 pasukan tentera bergerak melalui 4 arah ke kota Mekah.
F7 Pasukan Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah, Saad Ubaidah dan Zubair al-Awwam.

KEPENTINGAN PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH

F1 Kaabah terpelihara daripada unsur Jahiliah.
F2 Penyembahan berhala dihapuskan dan digantikan dengan Islam.
F3 Masyarakat Islam mula mendalami ilmu pengetahuan Islam.
F4 Kota Mekah dijadikan sebagai kota suci umat Islam.
F5 Menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia untuk melakukan ibadat.
F6 Membuktikan Madinah kukuh di bawah kepimpinan baginda.
F7 Membuka jalan penyebaran Islam keseluruh Tanah Arab.
F8 Dakwah Islamiah disebarkan secara umum.
F9 Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kukuh.
F10 Mekah dijadikan sebuah wilayah Islam.