SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 5: PERJANJIAN HUDAIBIYAH

p/s Hi semua! Fyi i have future my study to college so i can't really help untuk isu isu baru relate to spm, but for sure i am the first batch dalam pembaharuan pendidikan negara kita. Follow my ig to get to know me better; nnurathirah. Terima kasih semua! 

SEBAB/KRONOLOGI/PERISTIWA TERMETERAINYA PERJANJIAN HUDAIBIYAH

F1 Pada 628M, orang Islam menziarahi Mekah untuk mengerjakan umrah.
F2 Rombongan disekat oleh orang Arab Quraisy.
F3 Menerusi utusan Uthman bin Affan untuk menerangkan tujuan kedatangan.
F4 Orang Islam berikrar dan bersumpah setia menuntut bela kematian Uthman bin Affan.
F5 Orang Islam Quraisy menghantar Suhail bin Amru untuk berunding.
F6 Setelah kata sepakat dicapai, termeterailah Perjanjian Hudaibiyah.

FAKTOR UTHMAN BIN AFFAN DIPILIH

F1 Ramai saudara di Mekah.
F2 Matang dan lebih tua.
F3 Lembut sifatnya dan bertolak ansur.

FAKTOR ORANG ARAB MENYEKAT ROMBONGAN

F1 Merasakan maruah mereka tercabar.
F2 Bimbang dengan kekuatan orang Islam.

KEPENTINGAN PERJANJIAN HUDAIBIYAH

F1 Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya.
F2 Memberi kebebasan orang Islam memasuki Mekah.
F3 Bebas melakukan ibadah di Kaabah.
F4 Merangka program Dakwah Islamiah.
F5 Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad saw sebagai tokoh yang unggul.
F6 Memperoleh keuntungan dari segi jangka masa panjang.
F7 Suku Arab bebas beragama tanpa halangan.
F8 Islam tersebar dengan aman.
F9 Perintis ke arah pembukaan semula Kota Mekah. 
F10 Mengiktiraf  kerajaan Islam di Madinah.

KANDUNGAN PERJANJIAN HUDAIBIYAH

F1 Genjatan senjata selama 10 tahun.
F2 Kabilah Arab bebas memihak kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Mekah.
F3 Orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaga tidak perlu dipulangkan.
F4 Orang Islam Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan semula.
F5 Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya.